Archiwum kategorii: Aktualności

„Moje zdrowie, moje prawo.”

7 kwietnia b.r. obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. Tegorocznym tematem obchodzonego dnia jest „Moje zdrowie, moje prawo”. W Polsce prawo do ochrony zdrowia oraz do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych, to podstawowe prawa zagwarantowane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast Prawo do ochrony zdrowia, jest nieodłącznym elementem systemu opieki zdrowotnej, a jego realizacja jest gwarantowana przez władzę publiczną.

Prawo do zdrowia, rozumiane także jako dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych, edukacji w zakresie profilaktyki zdrowia oraz działań ukierunkowanych na proces zdrowienia jest podstawowym celem realizowanym w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Radecznicy. Personel składający się z ponad 350 osób, każdego dnia wkłada ogromny wysiłek aby Dzień Zdrowia, nie był obchodzony raz w roku, ale każdego dnia. Szereg działań zarówno administracyjnych, medycznych, czy terapeutycznych, czasami spektakularnych, czasami mniej widocznych na pierwszy rzut oka, ukierunkowanych jest zawsze w stronę realizowania i respektowania prawa każdego człowieka, jakim jest Zdrowie.

Rzecznik Prasowy
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego
Szpitala Psychiatrycznego
w Radecznicy
Anna Włosek

Odsłony: 24

Sukces artystyczny Pacjentów Oddziału Psychiatrii Sądowej w SPWSzP w Radecznicy!

W Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Radecznicy Pacjenci mogą doświadczyć różnorodności oddziaływań terapeutycznych, które są ukierunkowane na wspieranie procesu zdrowienia. Pracownicy SPWSzP w Radecznicy odpowiadający za obszar terapii zajęciowej, każdego dnia wkładają ogromny wysiłek w opracowywanie i wdrażanie nowych pomysłów aktywizacji Pacjentów. Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia z arteterapii prowadzone przez Terapeutów Zajęciowych w Oddziałach Szpitala.

Arteterapia, jest ważną formą terapii ukierunkowanej na samopoznanie i samorozwój, skoncentrowana na: stymulowaniu ekspresji twórczej, pobudzeniu procesów intrapsychicznych, rozwijaniu funkcji wzrokowo−przestrzennych, aktywizacji procesów wykonawczych, poznawaniu i doświadczaniu siebie w obszarze sztuki, samopoznaniu, poczuciu ulgi w werbalizacji problemów, wzmocnieniu poczucia własnej wartości, zmniejszeniu poczucia stygmatyzacji, uczucia wykluczenia. Dlatego jako placówka, której nadrzędnym celem jest niesienie pomocy w obszarze zdrowia psychicznego, oferujemy Pacjentom różnorodne oddziaływania terapeutyczne.

W ramach zajęć terapeutycznych, Pacjenci Oddziału Psychiatrii Sądowej w SPWSzP w Radecznicy pod kierunkiem Terapeutów, wykonali wspaniały stroik przedstawiający Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Praca została przekazana na coroczny konkurs zatytułowany „Palmy, pisanki, stroiki i kartki wielkanocne” zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną Gminy Radecznica oraz Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radecznicy. 26 marca b.r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu. Stroik został doceniony przez jury konkursu i spośród kilkudziesięciu zaprezentowanych prac, zajął pierwsze miejsce. Wzbudziło to radość nie tylko osób odpowiadających za tworzenie pracy, ale także całej kadry Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy.

Serdecznie gratulujemy i życzy dalszych sukcesów artystycznych!

Rzecznik Prasowy
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego
Szpitala Psychiatrycznego
w Radecznicy
Anna WłosekOdsłony: 40

23 lutego światowy Dzień Walki z Depresją

Według Światowej Organizacji Zdrowia około 3,8% ludzi na świecie cierpi na depresję, natomiast w Polsce szacuje się, że jest to około 1,2 miliona osób. Jest to choroba o złożonym procesie, często zaczynająca się w sposób nie wzbudzający niepokoju o zdrowie psychiczne. Pojawia się obniżony nastrój, brak przyjemności z wszelkich działań, czy zainteresowań. Towarzyszy poczucie beznadziejności co do przyszłości, brak sensu w życiu, zaburzenia snu i apetytu. Zaczynają się problemy z koncentracją, pamięcią, uwagą, a pojawia się uczucie ciągłego zmęczenia. Depresja może być wynikiem silnych przeżyć, strat, mieć podłoże biologiczne, społeczne, czy psychologiczne. Taki utrzymujący się stan, często jest nierozpoznawany wystarczająco wcześnie, a osoby potrzebujące wsparcia zwlekają z sięgnięciem po fachową pomoc.
Leczenie depresji nie zawsze związane jest z potrzebą hospitalizacji. Psychoterapia oraz farmakoterapia, potrafią przynieść znaczącą ulgę w chorobie i umożliwić powrót do zdrowia. Jednak kluczowe jest zwrócenie się najpierw po pomoc, na przykład do Centrum Zdrowia Psychicznego, gdzie pracownicy skierują osobę potrzebującą do właściwego specjalisty. W Poradni Zdrowia Psychicznego Pacjent zostaje objęty fachowym wsparciem, z zapewnieniem kompleksowego leczenia, dobranego do jego potrzeb, nawet w warunkach leczenia środowiskowego domowego.
Codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 18.00 czynne są Punkty Zgłoszeniowo-Koordynacyjne przy Poradniach Zdrowia Psychicznego w Radecznicy i Biłgoraju. Tam jesteśmy dla Państwa dostępni, zawsze w gotowości do udzielenia pomocy.

Rzecznik Prasowy
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego
Szpitala Psychiatrycznego
w Radecznicy
Anna Włosek

Odsłony: 64

Święto Trzech Króli

W Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu w Radczenicy znów się działo! W Święto Trzech Króli, czyli 6 stycznia b.r. odbyła się uroczysta Msza Święta dla Pacjentów Szpitala, a zaraz po Mszy rozpoczęło się kolędowanie. Młodzież z zespołu Kapela Turobińska w barwnych strojach kolędników, z instrumentami odśpiewała kolędy dla Pacjentów Oddziałów Szpitalnych. Następnie Kolędnicy odbyli marsz po terenie Szpitala pomiędzy budynkami Oddziałów. Odwiedzili także Pensjonariuszy Zakładów Opiekuńczo Leczniczych, aby tam ponownie zagrać koncert dla wszystkich obecnych. Był to dzień przepełniony śmiechem, radością, śpiewem i muzyką w duchu Bożego Narodzenia i stał się już tradycją, ponieważ od wielu lat Kapela Turobińska obdarowuje Naszych Podopiecznych wspaniałym show. Jest to bardzo ważne wydarzenie w życiu Szpitala, które co roku jest oczekiwane i wzbudza wiele pozytywnych emocji wśród Pacjentów. Dlatego jeszcze raz składamy serdeczne podziękowania dla Kapeli Turobińskiej i życzymy samych skucesów na dalszej ścieżce artystycznej.

Rzecznik Prasowy

Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego

Szpitala Psychiatrycznego

w Radecznicy

Anna WłosekOdsłony: 124

Dobry posiłek

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy przystąpił do programu pilotażowego „Dobry posiłek w szpitalu” wprowadzonego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 września 2023 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach – “Dobry posiłek w szpitalu”.

W ramach dofinansowania z programu pracownicy kuchni szpitalnej opracowują dla Pacjentów bardziej urozmaicone i zbilansowane żywienie, a posiłki wzbogacają o większą ilość warzyw i owoców. Wprowadzony został również dodatkowy posiłek nocny, aby przerwa pomiędzy posiłkami nie wynosiła więcej niż 12 godzin. Dodatkowo Pacjentom zagwarantowano szeroką dostępność porad żywieniowych.

Wprowadzone zmiany zauważyli sami Pacjenci, którzy bardzo pozytywnie oceniają nową odsłonę naszej kuchni. Zwracają uwagę na lepszą jakość posiłków i bogatsze menu.

Codziennie na stronie szpitala w zakładce „Dobry posiłek” umieszczane są tygodniowe jadłospisy, wraz ze zdjęciami serwowanych dań. Umożliwia to osobom zainteresowanym oraz rodzinom Pacjentów wgląd nie tylko w podejmowane procesy leczenia, ale także w opiekę jaką są objęci Podopieczni Szpitala.

Wdrożona poprawa jakości żywienia jest elementem licznych działań placówki na rzecz dążenia do najwyższych standardów opieki psychiatrycznej, jako ważny czynnik procesu zdrowienia, dlatego tak ważne dla Szpitala jest uczestnictwo w pilotażu.

Anna Włosek

Rzecznik Prasowy

Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego

Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy

Odsłony: 292