Oddział V

Oddział V Psychiatryczny

Ordynator Oddziału:

specjalista psychiatra Marzena Serafin

Pielęgniarka Oddziałowa: Dorota Łapińska

  • Specjalista Pielęgniarstwa Psychiatrycznego
  • Specjalista w Zakresie Organizacji i Zarządzania

Kontakt:
Dyżurka pielęgniarek – tel. 84 6818852

Odsłony: 88