ZOL psychiatryczny II

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy dla Psychicznie Chorych Nr 2

Kierownik Oddziału:

dr n. med. Anna Korkosz

  • Specjalista Psychiatra

Pielęgniarka Oddziałowa: Mgr Beata Wojdyła

  • Specjalista Pielęgniarstwa Psychiatrycznego

Kontakt:
Gabinet Lekarski – tel. 84 6818893
Dyżurka pielęgniarek – tel. 84 6818892

Odsłony: 481