Misja

Misją Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy jest niesienie ulgi w cierpieniu osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez zapewnienie im pełnej opieki psychiatrycznej i psychologicznej, zgodnie ze wskazaniem obecnej wiedzy
medycznej i zasadami etyki zawodowej. Udzielona choremu lekarska i pielęgniarska pomoc
psychiatryczna i psychologiczna, a także prowadzona terapia, ma ułatwić mu powrót do życia
w społeczeństwie.

Odsłony: 302