Zamówienia do 130000 zł


ET.2100.44.2024 Sprzedaż i dostawa środków dezynfekujących do Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy.

Platforma zakupowa –>

Termin składania ofert: 24.05.2024

Otwarcie ofert

 Wybór oferty


ET.2100.43.2024 Remont komina kotłowni w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Radecznicy.

Otwarcie ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty 


ET.2100.41.2024 Sprzedaż i dostawa owoców oraz warzyw do Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy.

Platforma zakupowa –>

Otwarcie ofert 

Wybór najkorzystniejszej oferty


ET.2100.35.2024 Wsparcie procesu zarządzania energią i zakup grupowy energii elektrycznej na rzecz Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy.

Otwarcie ofert

Wybór oferty


ET.2100.32.2024 Usługa transportu sanitarnego świadczona na rzecz Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy.


ET.2100.33.2024 Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów pochodzenia medycznego z terenu Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy.


ET.2100.27.2024 Zakup oraz odnowienie licencji na oprogramowanie wykorzystywane przez Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy


ET.2100.103.2023 Usługa medyczna w zakresie świadczeń zdrowotnych lekarza medycyny pracy na rzecz Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy.


ET.2100.101.2023 Prowadzenie superwizji psychoterapii na rzecz Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy


ET.2100.100.2023 Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych z terenu Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy.


ET.2100.97.2023 Sprzedaż i dostawa ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO do Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy


Zarządzenie Nr. 55/2023

Udzielenia Zamówienia na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy za rok 2023 i 2024


Zarządzenie nr 55/2023

Udzielenia Zamówienia na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy za rok 2023 i 2024


ET.2100.81.2023 Kompleksowa obsługa prawna Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy.

Zaproszenie do składania ofert

Odpowiedź na pytanie

Wszelkie informacje i pliki dostępne tutaj

Rozstrzygnięty : Wyniki


ET.2100.46.2023 – Sprzedaż i dostawa odzieży roboczej

Oferty należy złożyć za pośrednictwem platformy przetargowej w formacie pdf opatrzonym podpisem cyfrowym. Wszelkie informacje i dokumenty potrzebne do wzięcia udziału w postępowaniu dostępne są tutaj


Odsłony: 499

Skip to content