Zamówienia do 130000 zł


ET.2100.97.2023 Sprzedaż i dostawa ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO do Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy

Zaproszenie do składania ofert

Zał. Nr. 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Zał. Nr. 2 – Wzór formularza ofertowego

Zał. Nr.3 – Wzór umowy

Zał. Nr.4 – Klauzula RODO

Zał. Nr.5 – Oświadczenie wykonawcy

Odpowiedzi na pytania


Zarządzenie Nr. 55/2023

Udzielenia Zamówienia na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy za rok 2023 i 2024

Zaproszenie do składania ofert

Formularz Ofertowy

Zał. Nr. 1 – Informacje finansowe dot. badanej jednostki

Zał. Nr. 2 – Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Zał. Nr. 3 – Dane Wykonawcy 

Zał. Nr. 4 – Wzór umowy wraz z Harmonogramem czynności

Zał. Nr. 5 – Klauzula Informacyjna RODO


Zarządzenie nr 55/2023

Udzielenia Zamówienia na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy za rok 2023 i 2024

Zarządzenie Nr 55/2023

Zaproszenie do składania ofert

Odpowiedź na pytanie

Informacja o unieważnieniu postępowania


ET.2100.81.2023 Kompleksowa obsługa prawna Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy.

Zaproszenie do składania ofert

Odpowiedź na pytanie

Wszelkie informacje i pliki dostępne tutaj

Rozstrzygnięty : Wyniki


ET.2100.46.2023 – Sprzedaż i dostawa odzieży roboczej

Oferty należy złożyć za pośrednictwem platformy przetargowej w formacie pdf opatrzonym podpisem cyfrowym. Wszelkie informacje i dokumenty potrzebne do wzięcia udziału w postępowaniu dostępne są tutaj

Zaproszenie do składania ofert

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięty: wyniki


Odsłony: 163

Skip to content