Rada Społeczna

UCHWAŁA NR CIX/2263/2020

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

z dnia 22 stycznia 2020 r.

 

            Skład Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Radecznicy

                       Przewodniczący:                      Marian Szuper

Przedstawiciel Wojewody:          Jan Sitarz

                                                                          

                                                                            Przedstawiciele                       Józef Jerzy Kondrat

Sejmiku Województwa              Mieczysław Antoszek

                        Lubelskiego:                           Katarzyna Wołoszyn

 

 

Odsłony: 369