Oddział I

Oddział I Terapii Uzależnień od Alkoholu – koedukacyjny

Kierownik Oddziału: mgr Anna Pupeć

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Jolanta Batorska

  • Specjalista Pielęgniarstwa Psychiatrycznego
  • Specjalista Terapii Uzależnień

Kontakt:
Kierownik Oddziału – tel: 84 6818870
Gabinet lekarski – tel. 84 6818870
Dyżurka pielęgniarek – tel. 84 6818851

 


Działalność Oddziału

Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu Koedukacyjny istnieje przy Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Radecznicy. Oddział dysponuje 57 łózkami. W oddziale pracuje  wyspecjalizowana kadra złożona z lekarza psychiatry, psychologów, specjalistów i instruktorów psychoterapii uzależnień, pielęgniarek oraz salowych. Zespół podnosi stale swoje kwalifikacje oraz ma możliwość korzystania z superwizji.

W oddziale udzielane są świadczenia zdrowotne osobom uzależnionym od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz hazardu. Świadczenia obejmują diagnostykę, leczenie i rehabilitację osób uzależnionych oraz współpracę z rodziną pacjenta. W ramach oddziału terapii nie wykonuje się detoksykacji oraz leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych.

Proponujemy udział w 6 tygodniowym Podstawowym Programie Terapii lub 5-tygodniowym programie Terapii Nawrotów. Każdy pacjent ma możliwość uczestnictwa w mitingach AA w oddziale.

Zasady przyjęcia do oddziału

przed przyjęciem

– ustalenie terminu przyjęcia, osobiste lub telefoniczne

-przyjęcia w miarę możliwości realizowane są na bieżąco w innym przypadku obowiązuje kolejka

i wpisanie na listę oczekujących, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa NFZ.

-przyjęcie z zobowiązania na mocy Postanowienie Sądu, zgodnie z ustaleniami i terminami wskazanymi przez Sąd

w dniu przyjęcia

-zgłosić się w wyznaczonym terminie

– być trzeźwym

-posiadać aktualne skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, lekarza psychiatry lub innej placówki służby zdrowia (ważne 2tyg.)

– być w wyrównanym stanie somatycznym

Niedopełnienie jednego z warunków skutkuje odmową przyjęcia i skreśleniem z listy oczekujących.

Wskazane jest ,posiadanie leków w przypadku chorób przewlekłych, dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia , jeżeli to możliwe dysponowanie aktualnymi wynikami badań (morfologia, enzymy wątrobowe, RTG kl. piersiowej ). Jak równieżposiadanie przyborów toaletowych oraz zmiennej odzieży .

Pobyt w Oddziale

Pacjent w dniu przyjęcia i w czasie całego pobytu badany jest alkomatem lub/i testem na obecność narkotyków. Oddział Terapii Uzależnień nie jest oddziałem zamkniętym, obowiązuje przestrzeganie Regulaminu i Kontraktu terapeutycznego.

Odsłony: 1961