Oddział I

Oddział I Terapii Uzależnień od Alkoholu – koedukacyjny

Kierownik Oddziału: dr n. med. Paulina Łukasik

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Jolanta Batorska

Specjalista Pielęgniarstwa Psychiatrycznego

 Specjalista Psychoterapii Uzależnień

Kontakt:
Kierownik Oddziału – tel: 84 6818870
Gabinet lekarski – tel. 84 6818870
Dyżurka pielęgniarek – tel. 84 6818851


Działalność Oddziału:

Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu Koedukacyjny istnieje przy Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Radecznicy. Oddział dysponuje 56 łózkami, 14 kobiecych , 42 męskie. W oddziale pracuje  wyspecjalizowana kadra złożona z lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii, psychologa klinicznego, pielęgniarek ze specjalizacją psychiatryczną,  psychologów, specjalistów i instruktorów psychoterapii uzależnień oraz salowych. Zespół podnosi stale swoje kwalifikacje oraz ma możliwość korzystania z superwizji.

 • W oddziale udzielane są bezpłatnie świadczenia zdrowotne wszystkim osobom uzależnionym od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz hazardu.
 • Proponujemy tygodniowy udział w grupie „Motywacyjnej”, następnie udział w 6 tygodniowym Podstawowym Programie Terapii lub 5-tygodniowym programie Terapii Nawrotów. Cały pobyt może liczyć łącznie do 8 tyg.
 • Świadczenia obejmują diagnostykę, leczenie i rehabilitację osób uzależnionych oraz współpracę z rodziną pacjenta.
 • Każdy pacjent ma możliwość uczestnictwa w mitingach AA w oddziale.
 • W ramach oddziału terapii nie wykonujemy detoksykacji, nie leczymy alkoholowych zespołów abstynencyjnych oraz nie leczymy osób z podwójną diagnozą.

Zasady przyjęcia do oddziału:

przed przyjęciem

 • ustalenie terminu przyjęcia, osobiste lub telefoniczne;
 • przyjęcia w miarę możliwości realizowane są na bieżąco w innym przypadku obowiązuje kolejka i wpisanie na listę oczekujących, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa NFZ;
 • przyjęcia z zobowiązań na mocy Postanowienie Sądu, realizowane są zgodnie z ustaleniami i terminami wskazanymi przez Sąd;

Wszystkie przyjęcia do oddziału terapii są „przyjęciami planowanymi”.

w dniu przyjęcia

 • pacjent zgłasza się w wyznaczonym terminie;
 • ma być trzeźwy;
 • bez objawów zespołu abstynencyjnego;
 • powinien posiadać aktualne skierowanie do szpitala psychiatrycznego, ważne 14 dni od daty wystawienia;
 • dokument tożsamości;
 • powinien być w wyrównanym stanie somatycznym;

Niedopełnienie jednego z wyżej wymienionych warunków skutkuje odmową przyjęcia.

dodatkowo:

 • jeżeli pacjent przyjmuje na stałe leki z powodu chorób przewlekłych, powinien posiadać je ze sobą w ilości wystarczającej na cały pobyt;
 • być w posiadaniu dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia;
 • jeżeli to możliwe aktualnych wyników badań (morfologia, enzymy wątrobowe, RTG kl. piersiowej);
 • jak również posiadanie zmiennej odzieży i przyborów toaletowych;

Pobyt w Oddziale

Pacjent w dniu przyjęcia i w czasie całego pobytu badany jest alkomatem lub/i testem na obecność narkotyków. Oddział Terapii Uzależnień nie jest oddziałem zamkniętym, obowiązuje przestrzeganie Regulaminu i Kontraktu terapeutycznego.

Odsłony: 9500

Skip to content