O szpitalu

Historia Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy związana jest z historią radecznickiego Sanktuarium Św. Antoniego Padewskiego oraz z kościołem i klasztorem O.O. Bernardynów. Szpital powstał w 1950 roku w wyniku aresztowania ojców i braci zakonu pod pretekstem  ich wrogiej działalności wobec  PRL. W pokazowym i szeroko nagłośnionym procesie Sąd Wojskowy w Lublinie skazał zakonników na wieloletnie kary więzienia. W pomieszczeniach klasztornych umieszczono stu pięćdziesięciu chorych psychicznie pacjentów. Szpital był rozbudowywany, przybywało pacjentów. Na początku lat sześćdziesiątych w miarę rozbudowy Szpitala, władze komunistyczne zezwoliły na zwrot Ojcom Bernardynom niepotrzebnych szpitalowi budynków i pomieszczeń.

Po przemianach ustrojowych nastąpiło przekazanie kolejnych nieruchomości lecz nie wszystkich, ponieważ koniecznością było dalsze funkcjonowanie Szpitala, a znalezienie innej lokalizacji i odpowiednich pomieszczeń nie było możliwe. Obecnie Szpital świadczy usługi zdrowotne z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze. W jego skład wchodzi pięć oddziałów z 231 łóżkami, są to: Oddział Terapii Uzależnień Alkoholowych, Oddział Psychiatrii Sądowej, Oddział Ogólny III Psychiatryczny Męski, Oddział IV Psychiatryczny Ogólny Żeński, Oddział V Ogólny Psychiatryczny Męski, oraz Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Psychiatryczny Nr I i II ze 144 łóżkami.

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy zatrudnia 349 osób i dysponuje łóżkami dla 375 pacjentów. Posiada fa­cho­wą i do­sko­na­le przy­go­to­wa­ną ka­drę lekarską i pielęgniarską. Pracuje w nim dwadzieścia osób personelu lekarskiego, sto dziewięć pielęgniarek, trzynastu psychologów, trzech psychologów klinicznych i sześciu certyfikowanych specjalistów psychoterapii uzależnień. Cztery osoby są w trakcie lub ukończyły kurs specjalistów psychoterapii. W szpitalu pracuje również czternastu instruktorów terapii uzależnień i terapii zajęciowej. Szpital Posiada aptekę i laboratorium, a własna kuchnia zapewnia odpowiednią jakość żywienia pacjentów. Funkcję pomocniczą pełnią pracownicy salowi oraz pracownicy administracji i obsługi zapewniający codzienne funkcjonowanie szpitala.


Odsłony: 4938

Skip to content