Oddział III

Oddział III Psychiatryczny Ogólny Męski

Ordynator Oddziału:

specjalista psychiatra Piotr Krzewicki

Pielęgniarka Oddziałowa:  mgr piel. Alicja Cichocka

  • Specjalista Pielęgniarstwa Psychiatrycznego

Kontakt:
Gabinet Lekarski – tel. 84 6818877
Dyżurka pielęgniarek – tel. 84 6818853

Odsłony: 868