Administracja

Księgowość – tel. 84 68 18 846
Sekcja finansowa – tel. 84 68 18 846
Depozyty pieniężne pacjentów, Kasa – tel. 84 68 18 848
Inwentarz – tel. 81 72 86 412
Płace – tel. 84 68 18 846
Kierownik ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych oraz Techniczno-Gospodarczych – tel. 84 68 18 843.
Dział Techniczno-Gospodarczy – tel. 84 68 18 845
Portiernia   tel.  84 68 18 840

Samodzielne stanowiska pracy

Stanowisko ds. obsługi sekretariatu   tel.    84 68 18 841
Sekcja Służb Pracowniczych  tel.    84 68 18 844
Pielęgniarka Epidemiologiczna  tel.   84 68 18 862
Stanowisko d.s. P/Poż; BHP   tel.   84 68 18 847
Stanowisko pełnomocnika ds. informacji niejawnych i obronnych  tel. 84 68 18 847
Dział Informatyki  tel.   84 68 18 878
Administrator Bezpieczeństwa Informacji   tel.   84 68 18 878
Stanowisko d.s. rozliczeń i nadzoru budowlanego   tel.  84 68 18 845

Odsłony: 3029

Skip to content