Administracja

Zastępca Głównego Księgowego – tel. 84 68 18 846
Sekcja finansowa – tel. 84 68 18 846
Depozyty pieniężne pacjentów, Kasa – tel. 84 68 18 848
Inwentarz – tel. 81 72 86 412
Płace – tel. 84 68 18 846
Kierownik Działu Techniczno – Gospodarczego – tel. 84 68 18 845
Sekcja Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej – tel. 84 68 18 845
Sekcja Konserwacji i Remontów – tel. 84 68 18 845
Portiernia – tel. 84 68 18 840
Kierownik Kuchni – tel. 84 68 18 867
Kierownik Kotłowni – tel. 84 68 18 865

Samodzielne stanowiska pracy

Stanowisko ds. obsługi sekretariatu – tel. 84 68 18 841
Sekcja Służb Pracowniczych – tel. 84 68 18 844
Pielęgniarka Epidemiologiczna – tel. 84 68 18 862
Stanowisko d.s. P/Poż; BHP – tel. 84 68 18 847
Stanowisko pełnomocnika ds. informacji niejawnych i obronnych – tel. 84 68 18 847
Informatyk– tel. 84 68 18 878
Administrator Bezpieczeństwa Informacji – tel. 84 68 18 878
Stanowisko d.s. rozliczeń i nadzoru budowlanego – tel. 84 68 18 845

Odsłony: 781