Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek

Każdy człowiek miał w swoim doświadczeniu kontakt z osobami na stanowisku Pielęgniarki. Pracują zarówno w szpitalnych oddziałach, poradniach, czy nawet w leczeniu domowym, środowiskowym. Każdy wie, że bez nich leczenie byłoby niemożliwe. Tylko czy każdy zastanawia się jak odpowiedzialna i jakim ryzykiem obciążona jest to praca? .

Pielęgniarka to osoba, która musi posiadać wszechstronne kompetencje, począwszy od wiedzy medycznej, którą aktualizuje na bieżąco, poprzez kompetencje społeczne, kończąc na umiejętnościach radzenia sobie ze stresem. Dodatkowo w opiece nad Pacjentami z zaburzeniami psychicznymi Pielęgniarki biorą aktywny udział w diagnozowaniu, leczeniu, profilaktyce oraz rehabilitacji osób z chorobami psychicznymi. Pielęgniarki są osobami, które mają najczęstszy kontakt z Pacjentem i to one reagują na jego bieżące potrzeby.

12 maja przypada Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. Jest to wspaniała okazja, aby podziękować wszystkim Pielęgniarkom i Pielęgniarzom, za ich trud i włożony każdego dnia wysiłek w proces leczenia i profilaktyki zdrowia.

W imieniu Personelu Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy: Dziękujemy.

Anna Włosek

Rzecznik Prasowy

Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego

Szpitala Psychiatrycznego

w Radecznicy

Odsłony: 29