Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.) informujemy, że na podstawie Zarządzenia Nr 70/2022 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy wyznaczono na Inspektora ochrony danych Panią Ewę Palus, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl.

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

Polityka ochrony danych osobowych

Informator z zakresu ochrony danych osobowych

Odsłony: 765

Skip to content