Wszystkie wpisy, których autorem jest Sternik

Centrum Zdrowia Psychicznego znów w akcji!

12 grudnia br. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Dyrekcją Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy a Dyrekcją Zespołu Szkół nr 2 w Szczebrzeszynie im. dr. Zygmunta Klukowskiego, w ramach akcji promującej zakres działalności Centrum Zdrowia Psychicznego. Podpisanie porozumienia odbyło się w siedzibie Szkoły.

Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest przeprowadzenie 12 spotkań o charakterze prelekcji/warsztatu z udziałem społeczności szkolnej oraz rodziców uczniów, z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych i zaburzeń zdrowia psychicznego. Celem przeprowadzanych spotkań jest ochrona zdrowia psychicznego przed czynnikami ryzyka, poprzez wspomaganie osób doświadczających zagrożeń w radzeniu sobie z trudnościami, inicjowanie oraz wspomaganie czynników chroniących oraz kreowanie wśród uczniów, jak również ich rodziców i personelu podstawowych umiejętności w zakresie zdrowia psychicznego.

Podpisane porozumienie jest kolejnym krokiem na rzecz promocji oferty pomocy świadczonej przez zespół Centrum Zdrowia Psychicznego przy Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Radecznicy m.in. mieszkańcom gminy Szczebrzeszyn.

Anna Włosek

Rzecznik Prasowy

Koordynator

Centrum Zdrowia Psychicznego przy

Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim

Szpitalu Psychiatrycznym w Radecznicy


Odsłony: 182

W ten świąteczny czas

2 grudnia b.r. do podopiecznych naszego Szpitala zawitał Mikołaj. Dzięki uprzejmości Państwa Anny i Ryszarda Cichockich, od 4 lat Pacjenci szpitala otrzymują upominki w postaci słodyczy, a nasza kuchnia przygotowuje dla nich specjalny, świąteczny deser. Wydarzenie to stało się już tradycją. Jak co roku w wydarzeniu uczestniczyła Telewizja Lublin oraz Radio Lublin.

Ponadto 30 listopada odbyła się zabawa andrzejkowa dla podopiecznych wszystkich oddziałów. Terapeuci zajęciowi przy współudziale Pacjentów udekorowali salę, przygotowali gry towarzyskie i ciasteczka z wróżbą. Nie zabrakło także muzyki, tańców i poczęstunku ufundowanego przez szpital.

Dla podopiecznych szpitala, pobyt w placówce nieuchronnie wiąże się z separacją od rodziny na rzecz leczenia. Codzienne obowiązki i przyzwyczajenia zostają dostosowane do warunków szpitalnych, swoją przestrzeń trzeba dzielić wraz z innymi pacjentami, jednocześnie zmagając się z chorobą. Jako placówka zdajemy sobie sprawę z doświadczanych przez Pacjentów trudności, dlatego  zwracamy szczególną uwagę na  budowanie ciepłej,  rodzinnej atmosfery. Podejmowane działania służą wspieraniu procesu leczenia i możliwie najszybszemu powrotowi do zdrowia.

Anna Włosek

Rzecznik Prasowy

Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego

Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy
Odsłony: 331

Ku pamięci…

Początek listopada, to co roku czas refleksji i tradycji związanej z pamięcią o tych co odeszli. Odwiedzamy cmentarze, zapalamy znicze, często dokonujemy także refleksji na temat własnego życia. Ten czas przypomina, jak ważne jest dbanie o dobrostan psychiczny, relacje z otoczeniem, czy własne zdrowie fizyczne. Korzystając z tego ważnego dla wielu osób momentu, w tym roku Pracownicy naszego szpitala zadbali, aby Pacjenci mogli także odwiedzić groby swoich bliskich. Inicjatywę wsparły władze szpitala przekazując na tę okoliczność znicze. Był to dzień poświęcony zadumie i pielęgnowaniu ważnej dla wielu osób tradycji.

Odsłony: 191

Zdrowie psychiczne jest powszechnym prawem człowieka

10 października obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, którego tegoroczne hasło, to „Zdrowie psychiczne jest powszechnym prawem człowieka” Za powszechnym prawem rodzi się także potrzeba dostępności i możliwości korzystania z działań na rzecz profilaktyki zdrowia. Wraz ze wzrostem tempa życia, stresu, natłoku informacji, społecznego izolowania się ludzi w domach itp. rośnie także potrzeba adaptacji w zmieniającej się rzeczywistości. Nie zawsze jest to łatwe i coraz częściej prowadzi do obniżenia nastroju, chwiejności emocjonalnej, utraty radości życia, braku nadziei, zaburzeń snu, apetytu, czy chorób psychicznych.

Edukacja, wsparcie i leczenie to niezbędne elementy, które muszą być dostępne dla każdego na równi, bez przeszkód, w atmosferze życzliwości i zrozumienia. Jako placówka wychodzimy naprzeciw tym potrzebom, świadcząc już od 73 lat specjalistyczną, bezpłatną opiekę psychiatryczną i psychoterapeutyczną dla osób dorosłych. Rozwijając swoją działalność leczniczą utworzyliśmy Centrum Zdrowia Psychicznego, które ma na celu nie tylko leczyć, ale także edukować w zakresie higieny zdrowia psychicznego. Zgłaszające się do nas osoby doświadczające kryzysu psychicznego mogą uzyskać profesjonalną pomoc. W ramach Centrum jesteśmy aktywni zarówno w Poradni Zdrowia Psychicznego, jak  i w środowisku, gdzie świadczymy profesjonalną pomoc czynną w miejscu zamieszkania Pacjenta. Pomoc czynna, to aktywne i zorganizowane postępowanie zespołu terapeutycznego, mające na celu przywrócenie, bądź poprawę stanu zdrowia psychicznego i funkcjonowania społecznego Pacjentów oraz ułatwienia im samodzielnego życia w środowisku.

Jesteśmy dla Państwa dostępni i zachęcamy do skorzystania z prawa każdego człowieka, jakim jest zdrowie i dobrostan psychiczny.

Koordynator Centrum Zdrowia Psychicznego

przy Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim

Szpitalu Psychiatrycznym

w Radecznicy

Anna Włosek

Odsłony: 215