Centrum Zdrowia Psychicznego znów w akcji!

12 grudnia br. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Dyrekcją Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy a Dyrekcją Zespołu Szkół nr 2 w Szczebrzeszynie im. dr. Zygmunta Klukowskiego, w ramach akcji promującej zakres działalności Centrum Zdrowia Psychicznego. Podpisanie porozumienia odbyło się w siedzibie Szkoły.

Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest przeprowadzenie 12 spotkań o charakterze prelekcji/warsztatu z udziałem społeczności szkolnej oraz rodziców uczniów, z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych i zaburzeń zdrowia psychicznego. Celem przeprowadzanych spotkań jest ochrona zdrowia psychicznego przed czynnikami ryzyka, poprzez wspomaganie osób doświadczających zagrożeń w radzeniu sobie z trudnościami, inicjowanie oraz wspomaganie czynników chroniących oraz kreowanie wśród uczniów, jak również ich rodziców i personelu podstawowych umiejętności w zakresie zdrowia psychicznego.

Podpisane porozumienie jest kolejnym krokiem na rzecz promocji oferty pomocy świadczonej przez zespół Centrum Zdrowia Psychicznego przy Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Radecznicy m.in. mieszkańcom gminy Szczebrzeszyn.

Anna Włosek

Rzecznik Prasowy

Koordynator

Centrum Zdrowia Psychicznego przy

Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim

Szpitalu Psychiatrycznym w Radecznicy


Odsłony: 194