Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy, ul. Klasztorna 4, współrealizuje projekt grantowy dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Grant logo

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy,
ul. Klasztorna 4, współrealizuje projekt grantowy dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

 

NUMER WNIOSKU:  COVID‐19.02.03.95 

Wartość całkowita grantu:  413 440,00 zł

 

30 czerwca 2020 r. Narodowy Fundusz Zdrowia podpisał z Ministerstwem Zdrowia umowę na realizacje projektu pt.: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

Projekt (nr: POWR.05.02.00-00-0001/20), na który przeznaczono blisko 250 mln zł, realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki te pomogły ograniczyć negatywne skutki wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów
i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów oraz Domów Pomocy Społecznej. Projekt obejmował swoim działaniem i wsparciem ponad 1.300 podmiotów w całej Polsce.

Środki finansowe z projektu PO WER to przede wszystkim fundusze na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz członków personelu pomocniczego placówek, którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia – musieli zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia (pula środków to ok. 230 mln zł). Dodatkowo w celu maksymalizacji założonych efektów umożliwiono w placówkach objętych projektem wdrożenie dobrowolnego modelu bezpiecznego systemu pracy, aby chronić najbliższych przez zarażeniem.

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy  zrealizował  zadania z części A grantu polegające na wypłacie dodatków do wynagrodzeń dla 60 pracowników zatrudnionych w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym dla Psychicznie Chorych na stanowiskach pracy :

– Pielęgniarka

– Fizjoterapeuta

– Salowa/Salowy

Odsłony: 30

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych.

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy uprzejmie informuje, ze z dniem 01 maja 2021 r. przy szpitalu rozpoczęła działalność Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych.

W ramach świadczeń realizowanych w poradni oferujemy m. in. wizyty u lekarzy specjalistów psychiatrii, lekarzy psychiatrów, psychologów, psychoterapeutów, opiekę pracowników socjalnych, specjalistów pielęgniarstwa psychiatrycznego.

Porady finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

Rejestracja pacjentów do poradni jest prowadzona pod numerem tel. 84 681 88 68

                                                                                                                 kom. 661 299 844

Zgodnie z obowiązującymi przepisami skierowanie do psychiatry nie jest wymagane. Porady psychologiczne udzielane są na podstawie skierowania.

Odsłony: 781

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy realizuje szczepienia przeciwko COVID-19

tlo_twitter

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy realizuje szczepienia przeciwko COVID-19.

Informacje uzyskacie Państwo w godzinach 8:00 – 14:00 telefonicznie pod numerem: 519 852 878 lub 661 299 844

 

Bezpłatna infolinia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 – numer 989

 

Rejestracja możliwa jest:

  • pod numerem bezpłatnej infolinii – 989,
  • elektronicznie, poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl,
  • kontaktując się bezpośrednio z punktem szczepień (numery powyżej),
  • poprzez kontakt ze swoim lekarzem POZ.

Odsłony: 66

Skip to content