Zarządzenie w sprawie wstrzymania planowanych przyjęć oraz wizyt przedstawicieli medycznych i handlowych w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Radecznicy

Zarządzenie Nr 06/2020 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy w sprawie wstrzymania planowanych przyjęć do Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy za wyjątkiem czytaj więcej

Strona 3 z 512345