Archiwum kategorii: Aktualności

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Świadczenia lekarskie w oddziałach szpitalnych oraz Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Psychicznie Chorych

Pliki do pobrania

http://radecznica.pl/bip/index.php?id=220

Odsłony: 62

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych

W ramach świadczeń realizowanych w poradni oferujemy m. in. wizyty u lekarzy specjalistów psychiatrii, lekarzy psychiatrów, psychologów, psychoterapeutów, opiekę pracowników socjalnych, specjalistów pielęgniarstwa psychiatrycznego.

Porady finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Rejestracja pacjentów do poradni jest prowadzona pod numerem tel. 84 681 88 68

kom. 661 299 844

Zgodnie z obowiązującymi przepisami skierowanie do psychiatry nie jest wymagane. Porady psychologiczne udzielane są na podstawie skierowania.

Odsłony: 94

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy, ul. Klasztorna 4, współrealizuje projekt grantowy dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Grant logo

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy,
ul. Klasztorna 4, współrealizuje projekt grantowy dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

 

NUMER WNIOSKU:  COVID‐19.02.03.95 

Wartość całkowita grantu:  413 440,00 zł

 

30 czerwca 2020 r. Narodowy Fundusz Zdrowia podpisał z Ministerstwem Zdrowia umowę na realizacje projektu pt.: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

Projekt (nr: POWR.05.02.00-00-0001/20), na który przeznaczono blisko 250 mln zł, realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki te pomogły ograniczyć negatywne skutki wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów
i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów oraz Domów Pomocy Społecznej. Projekt obejmował swoim działaniem i wsparciem ponad 1.300 podmiotów w całej Polsce.

Środki finansowe z projektu PO WER to przede wszystkim fundusze na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz członków personelu pomocniczego placówek, którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia – musieli zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia (pula środków to ok. 230 mln zł). Dodatkowo w celu maksymalizacji założonych efektów umożliwiono w placówkach objętych projektem wdrożenie dobrowolnego modelu bezpiecznego systemu pracy, aby chronić najbliższych przez zarażeniem.

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy  zrealizował  zadania z części A grantu polegające na wypłacie dodatków do wynagrodzeń dla 60 pracowników zatrudnionych w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym dla Psychicznie Chorych na stanowiskach pracy :

– Pielęgniarka

– Fizjoterapeuta

– Salowa/Salowy

Odsłony: 28