BIP SPWSzP w Radecznicy
   mapa strony   |   kontakt   |


Celei Zadania

Celem działania Samodzielnego Psychiatrycznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz promocji zdrowia.                                                                                                                                       

     Do zadań  Samodzielnego Psychiatrycznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy należy:                                                                   

1) udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa psychiatrycznego i terapii uzależnień od alkoholu;                                                                                 

2) prowadzenie działań związanych z promocją zdrowia;                                   

3) prowadzenie działalności związanej z bezpieczeństwem, higieną pracy, ochroną przeciwpożarową oraz obronnością kraju;                                                                                                  

4) wykonywanie zadań zleconych przez organy administracji rządowej  i samorządowej;                                                         

5) wykonywanie badań diagnostycznych;                                                                                               

 6) prowadzenie działań związanych z profilaktyką zdrowotną;                                                                

7) prowadzenie spraw związanych ze statystyką medyczną i analizą medyczną;                                            

8) prowadzenie działalności szkoleniowej;                                                                                               

9) wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych przepisów.

 Roczny Plan działalności na rok 2020


Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 01.08.2020
Dokument oglądany razy: 2 828
Opublikował: Mirosław Kuźma
Publikacja dnia: 01.09.2020
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl