Wszystkie wpisy, których autorem jest kuzmam

Uroczystości odsłonięcia i poświęcenia pomnika „Pamięci Męczeństwa i Czynu Narodu w Walce o Wiarę, Honor, Wolność i Niepodległość, Integralność Ziem Polskich i Prawa Człowieka”.

W czwartek  8 listopada   w kościele w Mokremlipiu miały miejsce podniosłe uroczystości   odsłonięcia i poświęcenia pomnika „Pamięci Męczeństwa i Czynu Narodu w Walce o Wiarę, Honor, Wolność i Niepodległość, Integralność Ziem Polskich i Prawa Człowieka”.

W uroczystościach wzięła udział delegacja Szpitala, która złożyła  pod pomnikiem wieniec  z białych i czerwonych goździków.

Odsłony: 42

Ćwiczenia ratowniczo – gaśnicze w Szpitalu

       W dniach 26 i 27 kwietnia b. r. miały miejsce ćwiczenia ratowniczo – gaśnicze strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu przeprowadzone wspólnie z  personelem  Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy.

Ćwiczenia polegały na przeprowadzeniu próbnej ewakuacji pacjentów ZOL na wypadek pożaru. W ćwiczeniach ze strony PSP uczestniczyli strażacy z jednostki ratowniczo – gaśniczej w Szczebrzeszynie.

 Ze strony Szpitala ćwiczeniami kierowali: Pani  Oddziałowa ZOL oraz Pan Inspektor ds. Przeciwpożarowych naszego Szpitala

Odsłony: 64

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA PSYCHICZNEGO 2018

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA PSYCHICZNEGO 2018
Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego został ustanowiony w 1992 roku przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego. Jego celem jest zwrócenie uwagi na dbałość  o zdrowie psychiczne, pomoc osobom chorym z naszego otoczenia, ulepszanie opieki medycznej nad chorymi psychicznie oraz na wszystkie sprawy dotyczące zaburzeń psychicznych.
Dzień ten jest bardzo uroczyście obchodzony w naszym Szpitalu, a jego kulminacją jest poświęcona zdrowiu psychicznemu uroczysta Msza Święta odprawiana w intencji Pacjentów i Pracowników Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy.
Również i w tym roku, we20181010_105011 środę 10 października o godzinie 10, w Bazylice Ojców Bernardynów w Radecznicy Mszę Świętą celebrował i wspaniałe kazanie wygłosił O. Juniper Ostrowski – Wikariusz Sanktuarium i Bazyliki św. Antoniego.
Msza Święta zgromadziła wielu Pacjentów oraz byłych i obecnych pracowników naszego Szpitala.
Po mszy Świętej wystawione zostały relikwie Świętego Antoniego z możliwością ich ucałowania.

Odsłony: 62

TYDZIEŃ MODLITW O TRZEŹWOŚĆ NARODU

„ Najskuteczniejszą terapią uzależnień są zdrowe więzi chronione dojrzałymi wartościami”

W niedzielę 26 lutego w Bazylice Objawień św. Antoniego Padewskiego w Radecznicy, rozpoczął się „ Tydzień modlitw o trzeźwość Narodu”. W codziennych spotkaniach i wspólnej modlitwie wzięło udział 32 pacjentów Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu wraz z rodzinami i personelem Oddziału. Spotkaniom i modlitwom przewodniczył Ojciec Kapelan Szpitala wspólnie Pielęgniarką oddziałową tegoż Oddziału.
Pacjenci mieli okazję uczestniczyć we Mszy świętej, Drodze Krzyżowej oraz skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania.
Każdego dnia omawiano inne tematy dotyczące istoty dramatu alkoholizmu i jego skutków, jakie niesie on dla jednostki, małżeństwa, rodziny i społeczeństwa. Rozważania podejmowały problematykę starania się o trzeźwość własną, osób najbliższych, jako podstawowy przejaw miłości bliźniego i troski o drugiego człowieka.
Ukazane zostały metody i drogi walki z nałogiem, z podkreśleniem duchowości i wolności wyboru. Uczestnicy, mogli zaczerpnąć dla siebie wzorce postępowania zgodne z chrześcijańskim powołaniem człowieka. Ostatniego dnia rozważań, 4 marca szczególną modlitwą otoczone zostały osoby cierpiące wskutek uzależnienia, ich rodziny, a także osoby, które bazując na swojej wiedzy i umiejętnościach, niosą chorym konkretną pomoc.

Odsłony: 118

Wyjazdowe posiedzenie naukowo – szkoleniowe PTP

Zarząd Lubelskiego Oddziału PTP we współpracy ze Szpitalem Neuropsychiatrycznym im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie, Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Psychiatrycznym w Radecznicy oraz firmą Polpharma, 23 września 2016 roku zorganizował wyjazdowe posiedzenie naukowo – szkoleniowe   w SPWSzP w Radecznicy.

W programie:

 

– wystąpienie   mgr inż. Tomasza Czyżewskiego Dyrektora Szpitala

„Niezwykła historia Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy”

 

– Dr hab. n med. Marcin Olajossy – Kierownik Katedry Psychiatrii i II  Kliniki Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej UM w Lublinie

„Ból i depresja – studium wulwodynii”

 

– Dr hab. n med. Hanna Karakuła-Juchnowicz – Kierownik I  Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji  UM w Lublinie

„Nienasycone kwasy omega 3 w schizofrenii – komu, dlaczego, kiedy ?”

 

– Dr n med. Marta Kaczyńska – Haładyj – I  Klinika Psychiatrii, Psychoterapii  i Wczesnej Interwencji,  Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie

„Zrozumieć autyzm wczesnodziecięcy od Kannera do neurobiologii”

 

Po zakończeniu posiedzenia, jego  uczestnicy wzięli udział w zwiedzaniu Bazyliki Świętego Antoniego Padewskiego, oraz „Kaplicy na Wodzie”.

GALERIA

Odsłony: 84