Ogłoszenie o konkursie

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy

ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej:

Oddziału I Terapii Uzależnień od Alkoholu koedukacyjny

Oddziału III Psychiatrycznego Ogólnego Męskiego

Oddziału IV Psychiatrycznego Ogólnego Żeńskiego

Oddziału V Psychiatrycznego Ogólnego Męskiego

Oddziału Psychiatrii Sądowej

Więcej informacji TUTAJ

Odsłony: 264