Zarządzenie w sprawie wstrzymania planowanych przyjęć oraz wizyt przedstawicieli medycznych i handlowych w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Radecznicy

Zarządzenie Nr 06/2020 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy

w sprawie wstrzymania planowanych przyjęć do Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy za wyjątkiem sytuacji dotyczących bezpośredniego zagrożenia życia pacjenta i innych osób, oraz wstrzymania wizyt przedstawicieli medycznych i handlowych w Szpitalu

Zarządzenie Dyrektora Nr 06/2020

Odsłony: 12