Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu odwiedzin w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Radecznicy

Zarządzenie Nr 05/2020 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy z dnia 11-03-2020r.

w sprawie wprowadzenia zakazu odwiedzin w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Radecznicy.

Zarządzenie Dyrektora Nr 05/2020

Odsłony: 41