TYDZIEŃ MODLITW O TRZEŹWOŚĆ NARODU

„ Najskuteczniejszą terapią uzależnień są zdrowe więzi chronione dojrzałymi wartościami”

W niedzielę 26 lutego w Bazylice Objawień św. Antoniego Padewskiego w Radecznicy, rozpoczął się „ Tydzień modlitw o trzeźwość Narodu”. W codziennych spotkaniach i wspólnej modlitwie wzięło udział 32 pacjentów Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu wraz z rodzinami i personelem Oddziału. Spotkaniom i modlitwom przewodniczył Ojciec Kapelan Szpitala wspólnie Pielęgniarką oddziałową tegoż Oddziału.
Pacjenci mieli okazję uczestniczyć we Mszy świętej, Drodze Krzyżowej oraz skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania.
Każdego dnia omawiano inne tematy dotyczące istoty dramatu alkoholizmu i jego skutków, jakie niesie on dla jednostki, małżeństwa, rodziny i społeczeństwa. Rozważania podejmowały problematykę starania się o trzeźwość własną, osób najbliższych, jako podstawowy przejaw miłości bliźniego i troski o drugiego człowieka.
Ukazane zostały metody i drogi walki z nałogiem, z podkreśleniem duchowości i wolności wyboru. Uczestnicy, mogli zaczerpnąć dla siebie wzorce postępowania zgodne z chrześcijańskim powołaniem człowieka. Ostatniego dnia rozważań, 4 marca szczególną modlitwą otoczone zostały osoby cierpiące wskutek uzależnienia, ich rodziny, a także osoby, które bazując na swojej wiedzy i umiejętnościach, niosą chorym konkretną pomoc.

Odsłony: 118