ZOL

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy

Kierownik Oddziału:

specjalista chorób wewnętrznych Marian Prystupa

Pielęgniarka Oddziałowa: Mgr Beata Wojdyła

  • Specjalista Pielęgniarstwa Psychiatrycznego

Kontakt:
Gabinet Lekarski – tel. 84 6818893
Dyżurka pielęgniarek – tel. 84 6818892