ZOL psychiatryczny I

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy dla Psychicznie Chorych Nr 1

Kierownik Oddziału:

lekarz psychiatra Larysa Diatczyk

Pielęgniarka Oddziałowa: Mgr Czesława Furgała

  • Specjalista Pielęgniarstwa Psychiatrycznego

Kontakt:
Gabinet Lekarski – tel. 84 6818876
Dyżurka pielęgniarek – tel. 84 6818854