Rada Społeczna

UCHWAŁA NR XXVI/551/2019

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

z dnia 13 marca 2019 r.

 

            Skład Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Radecznicy

                       Przewodniczący:                      Marian Szuper

Przedstawiciel Wojewody:          Aleksander Harkot

                                                                          

                                                                            Przedstawiciele                       Józef Jerzy Kondrat

Sejmiku Województwa              Marcin Kulig

                        Lubelskiego:                           Zofia Woźnica