Pliki do pobrania

WYMAGANE DOKUMENTY PRZYJĘCIA D0 ZAKŁADU OPIEKUŃCZO – LECZNICZEGO

Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego

Oświadczenie świadczeniobiorcy

Upoważnienie do złożenia wniosku

Wniosek o wydanie skierowania do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego

Wywiad Pielęgniarski i Zaświadczenie Lekarskie

Zaświadczenie Lekarskie

WYMAGANE DOKUMENTY PRZYJĘCIA D0 ZAKŁADU OPIEKUŃCZO – LECZNICZEGO PSYCHIATRYCZNEGO

Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego

Wniosek o wydanie skierowania do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Psychiatrycznego

Wywiad Pielęgniarski i Zaświadczenie Lekarskie