Oddział V

Oddział V Psychiatryczny Ogólny Męski

Ordynator Oddziału:

 lek. med. Marek Piotrowski

Specjalista psychiatra

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr piel. Elżbieta Bartnik

Specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego i zarządzania w ochronie zdrowia

Kontakt:

Gabinet Lekarski – tel. 84 6818874
Dyżurka pielęgniarek – tel. 84 6818873