Oddział V

Oddział V Psychiatryczny Ogólny Męski

Ordynator Oddziału:

specjalista psychiatra Edyta Warzycka – Rychlik

Pielęgniarka Oddziałowa: Lic. Elżbieta Bartnik

  • Specjalista Pielęgniarstwa Psychiatrycznego

Kontakt:

Gabinet Lekarski – tel. 84 6818874
Dyżurka pielęgniarek – tel. 84 6818873