Oddział IV

Oddział IV Psychiatryczny Ogólny Żeński

Ordynator Oddziału:

specjalista psychiatra Dorota Łątkowska

Pielęgniarka Oddziałowa: Mgr Piel. Renata Mamona

Kontakt:
Gabinet Lekarski – tel. 84 6818880
Dyżurka pielęgniarek – tel. 84 6818883