BIP SPWSzP w Radecznicy
   mapa strony   |   kontakt   |


Majątek zakładu

 

 Wartość majątku Szpitala
okreslają:

FUNDUSZ ZAŁOŻYCIELSKI   -  7177361,23


WARTOŚĆ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH NETTO
wynosi  (według stanu na dzień 31.12.2017 r)  -  7107242,78 w tym:

 
  środki trwałe -  7107242,78

   Gospodarka finansowa prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy
o rachunkowości oraz statutu szpitala. Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora szpitala.

 

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Mirosław Kużma
Dokument z dnia: 22.08.2012
Dokument oglądany razy: 2 186
Opublikował: Mirosław Kuźma
Publikacja dnia: 14.06.2018
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl