BIP SPWSzP w Radecznicy
   mapa strony   |   kontakt   |


Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Wersja archiwalna zmieniona dnia 03.11.2017

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
 

 

Informacje ogólne
 

         

W dniu 16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352).

Ustawa określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania. W myśl ustawy informacją sektora publicznego jest każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotu.

Natomiast, przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

 

Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego prosimy kierować pod adres:

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpita Psychiatryczny w Radecznicy

ul. Klasztorna 4, 22-463 Radecznica

Telefon 846818841

WNIOSEK

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Mirosław Kuźma
Dokument z dnia: 03.11.2017
Dokument oglądany razy: 135
Opublikował: Mirosław Kuźma
Publikacja dnia: 03.11.2017
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl