BIP SPWSzP w Radecznicy
   mapa strony   |   kontakt   |


Usunięte02/2009 - Zakup wraz z dostawą pieczywa

Data ogłoszenia

Termin składania ofert

Opis przedmiotu zamówienia

Pliki Aktualny stan
23-03-2009 31-03-2009

Zakup wraz z dostawą pieczywa

Plik

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Uwagi:

Wybrano oferte:
PPHU Józef Jakubaszek, 23-320 Batorz, Batorz Pierwszy 60

Uzasadnienie
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z pózn.zm.) oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu i specyfikacji kryteria wyboru.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 08.04.2009, 11:44
Dokument oglądany razy: 1031
Przetarg usuniety
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Mirosław Kuźma
Publikacja dnia: 08.04.2009, 11:44
Termin: 31.03.2009, 11:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl